COA koopt pand in Den Helder voor amv

Het COA is de nieuwe eigenaar van het pand aan de Jacob van Heemskerckstraat 1 te Den Helder. Hier wordt een kleine woonvoorziening (kwv) voor minderjarige alleenstaande vluchtelingen (amv) gerealiseerd. Op de locatie kunnen maximaal 20 jongeren wonen in de leeftijd van 15 tot 17,5 jaar.

De minderjarige alleenstaande vluchtelingen die in een dergelijke woonvorm wonen, zijn leerplichtig en leren zelfstandig te wonen onder intensieve begeleiding van COA-personeel dat 24 uur per dag aanwezig is. Eenzelfde woonvorm is ook gerealiseerd in de Doggerij aan de Doggersvaart in Den Helder. Het Sinterklaasgenootschap blijft op de locatie gevestigd en zij blijven hun deel van het gebouw huren van de huidige eigenaar.

Hoe verder

Het COA gaat per 1 november beginnen met de interne verbouwing. Tot die datum is er permanent toezicht op de locatie en het COA gaat ervan uit dat de verbouwing enkele maanden zal duren. 

Overlegcommissie

Met een afvaardiging van direct omwonenden en uit de nabije omgeving wil het COA een start maken met een overlegcommissie om te overleggen over onder meer de start, voortgang van de verbouwing en zaken waar rekening mee gehouden moet worden. De overlegcommissie is ook de beoogde schakel tussen COA en de buurt. Er zijn al aanmeldingen voor de overlegcommissie, maar het COA zoekt nog naar drie of vier mensen meer  die de commissie willen versterken. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via infodenhelder@coa.nl.

Open azc dag

Verder maken we u graag opmerkzaam op de datum 22 september 2018. Dan is er een landelijke Open azc dag en ook het azc Den Helder (Doggershoek) opent dan de deuren. U bent van 13.00 tot 16.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Ook de collega’s van de amv- locatie (opvang minderjarigen) zijn daar aanwezig om uw vragen te beantwoorden.