COA gastheer van Internationaal EASO-symposium

In het kader van ’25 jaar COA’ is op 4 december het symposium “The integrated approach in arrival centers for asylum seekers – a good model for Europe?” georganiseerd. Het was een onderdeel van de jaarlijkse EASO-bijeenkomst, die dit jaar in Den Haag werd gehouden.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol was aanwezig en benadrukte het belang van een integrale aanpak en het belang van het delen van best practices tussen ketenorganisaties in Nederland, maar ook opvangorganisaties in Europa.

Het symposium gaf de ruim 100 deelnemers de gelegenheid het gesprek aan te gaan over een integrale benadering in aankomstcentra. De werkwijze in Ter Apel werd daarbij als voorbeeld genomen. Onder de deelnemers waren naast collega’s uit andere Europese landen ook samen-werkingspartners als de Nationale Politie, de Koninklijke Marechausse, de IND en de DT&V aanwezig. Daarnaast waren er vertegenwoordigingen vanuit de ministeries van Justitie en Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dromen over de toekomst

Het symposium werd afgesloten met een panel waarin COA, DT&V, J&V, ESI (European Stability Initiative), EASO en RIS (Griekse opvangorganisatie) vooruit keken in internationale samenwerking: ‘Dromen over de toekomst’.

Internationaal

Internationale ontwikkelingen hebben een grote invloed op het werk van het COA. Daarom wil het COA met zijn 25 jaar kennis en ervaring een bijdrage leveren aan de opvang en begeleiding van asielzoekers in Europa en zijn lidstaten. Door een actieve bijdrage aan het internationale vraagstuk helpen we mee aan een meer voorspelbare en planmatige asielmigratie naar Europa en Nederland.