COA-deelname aan verschillende activiteiten Pride week

In het kader van de Pride week in Amsterdam vonden in de eerste week van augustus verschillende activiteiten plaats, waarbij ook het COA aanwezig was. Een overzicht, te beginnen met de Canal Parade.

De Canal Parade is onderdeel van de Amsterdam Gay Pride; een festival en pleidooi voor de emancipatie van LHBTI’s. Dit jaar deelde JenV de boot met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze JuBi-boot won een mooie tweede plaats voor beste statement.

Statement

Door mee te varen stellen de ministeries van BZK en JenV dat iedereen, dus ook LHBTI’s, zichzelf kunnen zijn. Beide ministeries voeren samen op de boot met als statement ‘Helden in artikel 1 Grondwet’. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor het voornemen van het kabinet om artikel 1 van de grondwet uit te breiden met seksuele gerichtheid.

JuBi Yourself

De deelname werd georganiseeerd door JuBi Yourself, het gezamenlijke LHBTI-netwerk. Onder meer staatssecretaris Mark Harbers en Minister Ollongren voeren met hun partners mee op deze boot.

Artikel 1

Mark Harbers in een tweet over de Canal Parade: ‘In Nederland moet iedereen kunnen houden van wie hij of zij wil. Daarom wordt Artikel 1 van de Grondwet uitgebreid met het verbod op discriminatie vanwege seksuele gerichtheid.’

Belangrijke betekenis

Namens de bestuurders van de kleine keten voer COA-bestuurslid Peter Siebers mee. “Een fantastische ervaring. Het was leuk om aan boord te zijn, met ook een belangrijke betekenis om mee te doen. Dat voelde ik echt die dag. In onze Grondwet staat dat je mag zijn wie je bent, ongeacht wie je bent. Maar helaas is dat in de dagelijkse praktijk in Nederland niet een vanzelfsprekendheid. Dat wij daar samen met onze ketenpartners en de ministeries van JenV en Binnenlandse Zaken aandacht voor vragen is goed voor onze bewoners en voor onze medewerkers. Het was mooi dat ook minister Ollongren en staatssecretaris Harbers er zaterdag bij waren, naast een goede vertegenwoordiging vanuit de kleine keten. Een prachtige happening en gelijk ook een hele nuttige!”

Verbinding

Namens de IND was onder meer Sander van der Eijk, operationeel manager klantcommunicatie, op de boot aanwezig. Hij is tevens voorzitter het netwerk JuBi Yourself. “Deze dag liet zien dat hetero- en LHBTI-gemeenschappen zich goed met elkaar kunnen verbinden. Dat kan ook op de werkvloer door diversiteit en gelijkwaardigheid uit te dragen. Het netwerk JuBi Yourself is erop gericht dit binnen de ministeries uit te dragen. Bijzonder om te merken dat ook de ambtelijke en politieke top vanuit beide departementen laat zien dat diversiteit belangrijk is.”

Dialoogavond

Op maandag organiseerde TransAmsterdam een dialoogavond met transgender vluchtelingen en asielzoekers, Vluchtelingenwerk en COA. Interim directeur Sjef Robroek nam namens COA deel aan het panel en ging in gesprek over de positie van transgender vluchtelingen in Nederland en dan met name in de opvang en op het gebied van gezondheidszorg. Uit de dialoogavond kwam naar voren dat hoewel alle panelleden aangegeven blij te zijn met de opvang en zeker nog ruimte is voor verbetering. Zo is het voor transgender vluchtelingen heel belangrijk als zij aangesproken dat dit met het juiste gender gedaan wordt en de gekozen naam.

Lancering e-learning

Op donderdag vond de lancering van de e-learning plaats op het kantoor van COC. Tegelijkertijd was dit een mooi moment om terug te blikken op de samenwerking tussen COC en het COA van de laatste jaren - met name met betrekking tot de activiteiten binnen het project Welcoming Equality zoals het trainen van medewerkers- en om vooruit te blikken. De e-learning module is bedoeld om je te informeren over de specifieke kwetsbaarheid van lhbti-bewoners en handvatten te bieden voor een goede begeleiding van deze groep.

Workplace pride

Eveneens op donderdag vond een evenement plaats van workplace pride. Workplace pride is een internationaal platform gericht op LHBTI inclusiviteit op werk. Samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Heineken organiseerde zij een avond waarbij 12 activisten uit het Midden Oosten en Afrika hun ervaringen als LHBTI activisten in uitdagende omstandigheden deelden. Een bijzondere en leerzame avond.