COA: basis voor inburgering in azc’s

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is voorstander van het verankeren van zowel de leerbaarheidstoets als de voorinburgering bij het COA. Vergunninghouders kunnen zo al tijdens hun verblijf in asielzoekerscentra actief werken aan hun toekomst in Nederland. Dit is een goede basis voor de verdere inburgering van vergunninghouders bij de gemeente. Dit schrijft het COA in een reactie op de internetconsultatie van het wetsvoorstel nieuwe Wet inburgering van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

In het wetvoorstel is sprake van de structurele inbedding en de wettelijke verankering in lagere regelgeving van de aanbodplicht van het programma voorinburgering door het COA. Goede informatieoverdracht naar en afstemming met gemeenten is hierbij van essentieel belang, aldus het COA. Daarbij moet de voorinburgering optimaal aansluiten bij de inburgering bij de gemeenten.

Het COA vindt het wenselijk om de leerbaarheidstoets voor het vaststellen van de leerroute op de asielzoekerscentra door NT2-docenten van het COA te laten uitvoeren. Het organiseren van de leerbaarheidstoetsen op alle COA-locaties door andere instituten, zorgt voor een extra schakel in het proces, met de kans op informatieverlies. Het is wat het COA betreft dan ook efficiënter, effectiever en klantvriendelijker om de kennis en deskundigheid van NT2-docenten van het COA in te zetten voor de advisering op de te volgen leerroute.

Tot slot vraagt het COA ook aandacht voor andere ontwikkelingen, zoals het regionaal spreidingsbeleid, die directe invloed heeft op de doorlopende leerlijn van gemeenten en de Veranderopgave Inburgering.