COA: 5.000 nieuwe opvangplekken nodig in 2020

Het COA heeft in 2020 circa 5.000 nieuwe opvangplekken nodig. Ook wil het COA tien in 2020 aflopende bestuursovereenkomsten verlengen.

De afgelopen weken is niet alleen duidelijk geworden dat de opvangcentra vol zitten, maar ook dat er het komende jaar een hogere bezetting is dan verwacht. Het COA vangt op dit moment 26.524 asielzoekers op.

Om de extra capaciteit te realiseren is hulp nodig van gemeenten. Dit schrijven de leden van de Landelijke Regietafel aan de Commissarissen van de Koning. Er wordt gevraagd de Regionale Regietafels opnieuw in te zetten om nieuwe opvangplaatsen te realiseren. De regietafels zijn in 2015 en 2016 gebruikt bij het realiseren van de toen benodigde opvangcapaciteit.

Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter COA: “Het is belangrijk dat we het capaciteitsvraagstuk als een gezamenlijke opgave aangaan en dat de Regionale Regietafels hierin een rol gaan vervullen.”

Landelijke regie

Het COA werkt bij capaciteitsontwikkelingen nauw samen met de partners aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie, waarin de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Welzijn, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Commissarissen van de Koning (CdK) vertegenwoordigd zijn.

 

Lees meer over: