Burgemeester verwelkomt eerste bewoners heropend azc Balk

Deze week arriveren weer asielzoekers in het heropende azc Balk. Burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren heette de eerste bewoners van het azc dinsdag 21 mei van harte welkom.

Kort na de sluiting van azc Balk per 1 oktober 2018 werd duidelijk dat het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) toch weer behoefte aan extra opvangcapaciteit had, waarop het COA de gemeente om medewerking aan heropening van de locatie vroeg. In januari zei de gemeente dit toe.

Capaciteit

De opvanglocatie biedt plaats aan 400 asielzoekers. De verwachting is dat de locatie de komende weken geleidelijk aan vol zal stromen.