Bouw azc Maastricht van start

De bouw van de nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Maastricht is 3 april formeel van start gegaan.

Aan de François de Veyestraat wordt nu druk gewerkt aan het verbouwen en verduurzamen van het oude PLEM-gebouw. Naast het PLEM-gebouw verrijzen vijf nieuwe woonblokken.

Handdruk in cement de formele starthandeling

Na een korte presentatie over de opvang van asielzoekers in de stad Maastricht en het verbouwingsproject gaven Mara de Graaf (wethouder gemeente Maastricht) en Peter Siebers (bestuurder COA), met een handdruk vastgelegd in cement, het officiële startsein aan BAM voor de bouw van de opvanglocatie. Zo benadrukten zij de goede relatie tussen de gemeente Maastricht en het COA bij de opvang van asielzoekers en symboliseerden zij een helpende hand die we als Nederland en de gemeente Maastricht in het bijzonder kunnen bieden aan mensen die op de vlucht zijn.

Kernlocatie voor de provincie

"Het COA heeft expliciet voor de gemeente Maastricht gekozen als grote gemeente binnen de provincie Limburg en daarmee als kernlocatie voor de hele provincie. Doordat we centraal in de stad zitten, zijn er goede mogelijkheden voor wederzijdse uitwisseling: bewoners zitten dicht bij verschillende voorzieningen. De internationale oriëntatie van Maastricht maakt ook dat wij en onze bewoners zich hier graag thuis voelen". Aldus Peter Siebers.

Verbinding

Wethouder Mara de Graaf: "In september 2014 besloot de gemeenteraad om dit gebouw aan te wijzen als locatie voor de opvang van vluchtelingen. Ik ben blij dat er nu hard gewerkt wordt om deze locatie te realiseren. Maar het gaat niet alleen om het gebouw. De andere opvanglocaties hebben aangetoond dat er goede verbindingen ontstaan met initiatiefnemers en organisaties in de stad, zodat inwoners van opvanglocatie en Maastrichtenaren veel voor elkaar kunnen betekenen. Het is mijn ambitie om dat ook op deze locatie voor elkaar te krijgen!"

Netwerk

Om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van opvanglocaties, heeft het COA in december 2016 een pand aangekocht van de gemeente Maastricht om daar voor 17 jaar een opvanglocatie voor asielzoekers te realiseren met daarna de mogelijkheid van verlenging. Natuurlijk op aangeven van het COA van een behoefte die er dan is en met instemming van de gemeente.

2020 in gebruik

Het voormalig PLEM-gebouw aan de François de Veyestraat in Maastricht fungeerde van 2000 tot 2005 ook al als opvanglocatie voor asielzoekers. De opvanglocatie, voor maximaal 650 personen, zal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2020 in gebruik worden genomen.