Behoefte aan opvang voor amv stabiliseert

Het COA verwacht dat voor dit jaar de behoefte aan opvangcapaciteit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) stabiliseert. Dit heeft te maken met het feit dat er minder alleenstaande jongeren naar Nederland komen. Ook is er een hogere IND-productie van asielaanvragen amv.  

Verschuiving in opvangvormen

We zien een verschuiving van de behoefte aan opvangcapaciteit in de amv opvangvormen. Er is minder behoefte aan opvangcapaciteit op procesopvanglocaties amv (poa) en de behoefte aan opvangcapaciteit voor amv op bestaande azc’s blijft grotendeels gelijk. Wel verwachten we meer opvangcapaciteit nodig te hebben in kleinschalige woonvoorzieningen in de regio. Het COA is en blijft in gesprek met gemeenten om nieuwe amv opvangplekken in de regio te realiseren.

Amv opvangvormen

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden na binnenkomst in Nederland overwegend opgevangen in een speciale procesopvanglocatie voor amv (pol-amv | poa). Na afronding van de algemene asielprocedure op de poa worden amv die een verblijfsvergunning hebben verkregen zo snel mogelijk onder de taakstelling geplaatst in een gemeente en opgevangen door Nidos. 

Sinds 1 januari 2016 worden voor de opvang van alleenstaande jongeren kleinschalige woonvoorzieningen (kwv) ingericht met een maximale opvangcapaciteit voor 16 tot 20 jongeren. Deze kwv’s zijn georganiseerd in regio’s met een totale opvangcapaciteit van maximaal 100 personen binnen een doorsnede van ongeveer 15 km. Een kwv kan zich op het terrein van een azc bevinden of daarbuiten.

Meer informatie over het opvangen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen? Klik dan hier