Azc Utrecht kleurt

Vanuit het AMIF-project Verbeteren leef- en speelomgeving is afgelopen week een mooi resultaat opgeleverd in het azc in Utrecht (Joseph Haydnlaan). Lid van het bestuur Peter Siebers van het COA onthulde donderdag 19 oktober een ‘wandgedicht’, onderdeel van het project.

Het project richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid en draagt bij aan het welzijn van de bewoners, met extra aandacht voor de kwetsbare groepen (kinderen van 0 tot en met 17 jaar, jongeren van 18 tot en met 23 jaar en alleenstaande minderjarige vreemdelingen).

Drie deelprojecten

Dit AMIF-project (Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds) is onderverdeeld in drie deelprojecten: activiteiten en activering van kinderen en jongeren, voorlichtingsmateriaal inventariseren en aanbieden voor dezelfde doelgroep en de sfeer van de ontmoetings- en activiteitenruimtes passend maken bij de functie van de ruimte.

Kleurplan

Voor de realisatie van dit laatste deelproject krijgen minimaal 25 locaties de mogelijkheid ruimtes aan te passen op basis van een kleurplan. Daarbij is vooral gekeken naar de balans tussen functie en inrichting. Dit plan is opgesteld door een kleurexpert. Ook bewoners zijn geïnterviewd over hun kleurbeleving.

Open leercentrum en amv

Utrecht is een van de eerste van 22 locaties waar nog dit jaar resultaten te zien zijn. Op dit azc is het open leercentrum opgeknapt, evenals de gangen en de kantoren van de amv-opvang op de locatie.

Taal

Ook de stichting Plint is betrokken bij dit project. Samen met Plint zijn 25 ‘gearriveerde’ dichters met het thema Welkom aan de slag gegaan. Op elk van de deelnemende azc’s wordt een van de gedichten op enigerlei wijze geplaatst. In Utrecht onthulde Siebers het gedicht ‘Welkom’ van Kees Spiering.

Welkom

Kijk, dit is ons gras,
Het is lang en zacht en was er al
voordat wij hier kwamen.
Wanneer je gaat liggen, buigt het zich
als een moeder over je heen.

Kijk, dat zijn onze bomen.
Ouder dan opa’s van oma’s,
stammen te dik voor omhelzing,
het donkergroene blad
vertelt van eeuwen zomer.

Kom ik zoek een plek in het gras,
Leun tegen een stam,
Voel het strelen van de wind,
Zie de wolken, ons uitzicht,
jouw uitzicht, wees welkom.

Kees Spiering @PLINT

Lees meer over: