Azc Azelo biedt opnieuw opvang

Het azc Azelo gaat, zoals in de bestaande bestuursovereenkomst is vastgelegd, tot uiterlijk 23 december 2019 voor de laatste keer dienst doen als opvanglocatie.

Als gevolg daarvan zullen vanaf februari 2019 weer asielzoekers instromen op de opvanglocatie in de gemeente Borne.

Het COA heeft de medewerking van de gemeente Borne gevraagd of de capaciteit opnieuw ingezet kon worden. Het huidige bestemmingsplan en de bestuursovereenkomst bieden het COA mogelijkheden om de locatie te heropenen.

Geen azc meer op deze locatie

Na beëindiging van de bestuursovereenkomst met de gemeente komt de locatie in handen van de gemeente. De locatie is eigendom van het COA en wordt door de gemeente Borne aangekocht. De gemeenteraad heeft dinsdag 18 december ingestemd met de aankoop. Na sluiting komt de aanduiding ‘asielzoekerscentrum’ te vervallen in het bestemmingsplan.

Lees meer over: