Asielaanvragen verdubbeld

Het aantal eerste asielaanvragen is begin 2014 bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. In de eerste helft van 2013 kwamen er in totaal 6.220 asielzoekers naar Nederland om een eerste asielaanvraag in te dienen. In de eerste helft van 2014 waren dat er 12.280, dus 97% meer.

Het aantal tweede en volgende aanvragen is verminderd van 1.510 naar 940. Dit bracht de totale instroom in de eerste helft van dit jaar op 13.220. In dezelfde periode werden 5.990 asielaanvragen ingewilligd.

Rapportage

Dat staat in de Rapportage Vreemdelingenketen waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft ingestemd. De rapportage schrijft de instroomstijging in de eerste helft van 2014 vooral toe aan de instroompiek van Eritreeërs in de maanden april en mei. Daarnaast was het aantal asielaanvragen van Syriërs hoger dan in de eerste helft van 2013.

Instroom

Ook nu nog komen er veel Syriërs naar Nederland. Op dit moment bestaat bijna de helft van de totale instroom uit Syriërs. Dit vergt grote inzet en flexibiliteit van alle betrokken diensten in de vreemdelingenketen en hun medewerkers. Zo heeft het COA veel opvanglocaties geopend en heropend. Ook hebben zowel het COA als de IND extra personeel aangetrokken.

Verblijfsvergunning

Veel van de Syriërs die naar Nederland komen om asiel te vragen, krijgen ook daadwerkelijk een verblijfsvergunning. Met de inwilliging van deze asielaanvragen kunnen zij ook hun gezin laten nareizen.

Bron: Rijksoverheid.nl