Andere woonruimte voor twee kinderen in opvanglocatie Amersfoort

De afgelopen dagen waren de woonomstandigheden van twee kinderen met een beperking uit de gezinslocatie in Amersfoort in het nieuws. Er is een oplossing gevonden voor de woonsituatie van hen en hun familie.

Het COA, de gemeente Amersfoort, Veilig Thuis Utrecht, Amerpoort en het GZA (Gezondheidszorg Asielzoekers) hebben met elkaar gesproken over wat nodig is voor de kinderen vanwege hun beperking. Daarbij is alles zorgvuldig besproken tussen de organisaties en is ook op locatie gekeken. Het belang van de kinderen en de gezinnen staat daarbij voorop. 

De gezinnen krijgen binnen de opvanglocatie in Amersfoort woonruimte, die voldoet aan de specifieke  woon- en zorgbehoefte van de kinderen. Hiermee zal meer rust en structuur ontstaan voor de kinderen. Alle betrokken organisaties kunnen zich vinden in deze oplossing. En ook de gezinnen van de twee kinderen, zijn het eens met de uitkomst.

Voor het ene gezin is afgesproken dat de zoon een eigen slaapkamer krijgt, zodat hij de rust krijgt die voor hem van belang is. Het andere gezin krijgt  andere woonruimte, die bijdraagt aan de behoefte aan rust en structuur van hun zoon. Hij krijgt hier de mogelijkheid om zijn dagelijkse activiteiten (spelen, slapen, eten) duidelijk te scheiden. In de nieuwe woonruimte kan ook zijn broer beter tot rust komen.

Alle betrokken organisaties zijn zich ervan bewust dat het nodig is in de toekomst goed met elkaar in contact te blijven  en goed samen te werken, om tijdig  de juiste opvang en zorg te bieden.