Afscheid van Harry Paul

Een bewogen jaar voor het COA waarin wel veel is bereikt, was de rode draad in de speeches bij het afscheid van voorzitter van het bestuur a.i. Harry Paul donderdag 11 oktober in Rijswijk. Na ruim een jaar geeft hij het stokje nu over aan Jan-Kees Goet.

Directeur-generaal Vreemdelingenzaken Loes Mulder (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) sprak in haar speech van een explosieve cocktail van Anders werken, krimp en de onderzoeken naar het COA. “En Harry verstond de kunst deze beheersbaar te houden. Dank hoe je bent omgegaan met de dilemma’s.” Ook samenwerking in de keten haalde de directeur-generaal aan. “Het COA is veel beter gaan samenwerken met IND en DT&V, bijvoorbeeld bij terugkeer. Ik zie er naar uit dit door te zetten.”

To the point

“De eerste weken begonnen relatief rustig”, blikte voorzitter raad van toezicht Ella Kalsbeek terug op haar start bij het COA van een jaar geleden. “Zo bleef het niet. Ik heb in de maanden die volgden met Harry intensief contact gehad. En dat ging altijd goed, snel en to the point. Overigens ook met het departement. Er is het afgelopen jaar veel in gang gezet, zoals de reorganisatie en de krimp. En er is een start gemaakt met een cultuurverandering. Dit alles is op een goede manier gedaan, met oog voor de impact die beslissingen voor medewerkers hebben. Er zijn weinig bestuurders die dit beter hadden kunnen doen.”

Verbinding

Waarnemend lid van het bestuur Rien van Immerseel dankte namens het COA Harry voor de samenwerking in de afgelopen moeilijke tijd. “Harry zou aanvankelijk voor een paar weken komen, maar bleef een jaar, omdat hij de klus wilde afmaken. En dat zegt wat over zijn verbondenheid met het COA. Hij bracht regelmatig een werkbezoek aan de opvang en dat is wat hem typeert: ‘de verbinding zoeken’. Ook naar buiten toe, bijvoorbeeld met ketenpartners. Harry stuurde aan op openheid en vertrouwen en daarmee is veel in gang gezet.”

Loyaliteit

‘Bestuursvergadering? Maar we hebben dinsdag toch al besluiten genomen in de directieraad?’ Het was voor Harry in zijn eerste week bij het COA (oktober 2011) een grote verbazing. “En zo kreeg ik meer indrukken in de eerste weken die op hetzelfde neerkwamen; het COA is een relatief eenvoudige organisatie, maar wel ingewikkeld georganiseerd. Waarbij het werk overigens niet makkelijk is. De keuze om bij Anders werken te gaan voor ‘kwaliteit en eenvoud’ was dan ook goed. Anders werken is dankzij de inzet van velen gerealiseerd en daar heb ik veel respect voor. Soms was het een zoektocht en er zijn ook fouten gemaakt. Maar het resultaat is er en wat mij bijblijft is de enorm hoge loyaliteit van de medewerkers.”

Samenwerking

Samenwerking was in de speech van Harry een rode draad. “Met de ondernemingsraad was deze heel constructief. Ik ben ze daar zeer dankbaar voor. Eerst spraken we over elkaar, nu spreken we met elkaar.” Ook de samenwerking met het departement en de raad van toezicht was essentieel. “Die samenwerking was prima. Ik kreeg het vertrouwen deze klus te doen. Bij Ella Kalsbeek kon ik ook altijd terecht met vragen of voor advies. Dat gaf mij veel steun. En natuurlijk de samenwerking in de keten. We werken nu aan een gezamenlijk jaarplan van IND, COA en DT&V. Een mooi voorbeeld hoever we zijn. Prima ontwikkeling, maar ik geef wel mee: wees met elkaar helder over wie welke rol heeft. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor mijn opvolger.”

Werkbezoeken

“De nieuwe organisatie is net gestart, en nu vertrek ik. Mijn opvolger staat klaar en daar heb ik alle vertrouwen in. Jan-Kees Goet gaat net zoals ik dat heb gedaan veel werkbezoeken aan de opvang brengen. Ik heb deze als nuttig ervaren, en gaven me ook veel energie. En hielden me scherp om het gezegde ‘Als je op de macht zit, dan denk je dat je niet hoeft te leren’ te voorkomen!”


Bloemen voor Harry Paul van voorzitter raad van toezicht Ella Kalsbeek

Lees meer over: