6000 ‘pardonners’ halen examen

Van de ruim 28.000 pardonners zijn er 12.417 begonnen met een inburgeringscursus. Daarvan zijn er inmiddels 6000 voor het inburgeringsexamen geslaagd, blijkt uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Een van de oorzaken dat niet iedereen een inburgeringscursus heeft gevolgd is dat hoogopgeleide pardonners daarvan zijn vrijgesteld. Zij moeten overigens wel een inburgeringsexamen doen. Ook heeft een groep een staatsexamen afgelegd om zo een opleiding te kunnen volgen.

Gemeenten

Verder is er een deel dat nog geen aanbod heeft gehad van de gemeente om de inburgeringscursus te volgen, blijkt uit de cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Tijd

"Het is dus niet zo gek dat nog niet iedereen is ingeburgerd. Er is nog tijd," aldus een woordvoerder van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Examen verplicht

Een inburgeringscursus is niet verplicht, maar het examen wel. Als een asielzoeker geen inburgeringsdiploma haalt, krijgt hij geen permanente verblijfsvergunning en is naturalisatie uitgesloten.