1200 bewoners, 1200 rozen

Bewoners van de gezinslocatie in Katwijk van het COA hebben afgelopen vrijdag 1200 bloemen uitgedeeld in het dorp, met bij elke bloem een kaartje met dankwoord voor de gastvrijheid van de gemeente en zijn inwoners.

“Voor het aantal van 1200 is gekozen, omdat op de locatie ook zoveel bewoners verblijven”, vertelt woonbegeleider Saladin Ben Cherifa (COA). “De bloemen zijn aan ons gedoneerd en donderdag hier afgeleverd. Vervolgens hebben een aantal bewoners de bloemen aangesneden en kaartjes aan de bloemen gehangen en dat was nog een hele klus!”

De eerste bloemen werden op de basisschool aan docenten uitgereikt en ook medewerkers van samenwerkingspartners als Vluchtelingenwerk en de GC A kregen een bloem uitgereikt.

Leuke reacties

“Daarna zijn we naar het dorp gereden”, vervolgt Saladin. “We hebben bloemen uitgedeeld op de markt en in een winkelcentrum en zijn naar het gemeentehuis en bejaardenhuis Salaem geweest. Onze bewoners kregen heel veel leuke reacties!” De actie draagt indirect ook bij aan een vervolg, want ook kaartjes met een uitnodiging voor de open dag in juni zijn samen met de bloemen uitgedeeld.”

Lees meer over:
Locatie: