Gerard Bakker vertrekt per 1 juli bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij wordt hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van JenV.

Het bezoekersaantal voor de landelijke open dag van asielzoekerscentra loopt richting de 27000 personen.